Thaicon Product

กิจกรรมกับคู่ค้า

งานฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานขาย บริษัท ต.แสงชัย ชุมแพ (1985) จำกัด จ.ขอนแก่นREAD MORE

กิจกรรมกับคู่ค้า

#ขอขอบคุณ ร้านศิริเจริญโฮมสแตนดาร์ด ที่ให้ไทคอนเข้าร่วมกิจกรรมออกบูธจัดแสดงสินค้า ในงานขอบคุณลูกค้า read more...

ขอขอบคุณ บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความไว้วางใจ เลือกใช้อิฐมวลเบาไทคอน #รวดเร็ว #ทันใจ #ใช้ไทคอน read more...

งานฝึกอบรมพนักงานขาย ร้านหัวหินแม็คโฮม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจ #อิฐมวลเบาไทคอน read more...

บริษัทฯได้จัดให้มีการถ่ายเทความรู้ สู่ลูกค้าเพื่อให้รู้จักการใช้สินค้าดีขึ้นอยู่เป็นประจำ สอดคล้องกับนโยบายการทำธุรกิจที่ช่วยให้คู่ค้าเพิ่มผลกำไร มีการบริหารต้นทุนดีขึ้น รวมถึงช่วยเพิ่มรายได้ และตำแหน่งผลกำไรของ บริษัทฯ คู่ค้าเมื่อเทียบกับคู่แข่งขันในตลาด read more...