PRODUCTS

ผนังมวลเบาไทคอน แพเนล
product-item
  • ขนาด 7.5 - 20 x 60 x 150 - 600 ซม.
  • ความหนา 7.5 - 20 ซม.

เป็นแผ่นอิฐมวลเบาเสริมเหล็กสำเร็จรูป ใช้ติดตั้งเป็นผนังทั้งภายในและภายนอกอาคารสามารถรับแรงลมได้สูงสุด 180 กก./ตร.ม. สามารถวางได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ความกว้าง 60 ซม. ความยาวสูงสุด 6 ม. ความหนาตั้งแต่ 10 -20 ซม. ทุกระยะ 2.5 ซม. ติดตั้งได้ง่าย รวดเร็ว เพราะแผ่นมีขนาดใหญ่แต่น้ำหนักเบา ตกแต่งผิวได้หลายรูปแบบ เช่น ฉาบปูนเรียบ กลิ้งสี หรือ สกิมโค้ท เป็นต้น ที่สำคัญงานเสร็จเร็วกว่าการก่ออิฐ ฉาบปูนทั่วไป ช่วยประหยัดเวลาและค่าแรงงานได้อีกด้วย

คุณสมบัติทางกายภาพ
ขนาดความหนา 7.5-20 ซม. กว้าง 60 ซม. ยาว 1.5 - 6 ม.
ความแข็งแรง≥ 50 กก./ตร.ซม.
ความหนาแน่น600 กก./ลบ.ม.
จำนวนการใช้งานขึ้นอยู่กับความกว้างและความยาวของผนัง คิดเป็น ตร.ม.(ความกว้างและ ความยาวของผนังไม่เกิน 6 ม.)
น้ำหนักต่อ ตรม.56 กก. ที่ความหนา 7.5 ซม.
แรงลมที่รับได้50-180 กก./ตร.ม. ขึ้นอยู่กับความหนาที่ใช้งาน
อัตราการทนไฟ≥ 4 ชม.