คำถาม: วัตถุดิบตัวหนึ่งในการผลิตอิฐมวลเบา THAICON คือยิปซั่ม อยากทราบว่ายิปซั่มใส่ไปเพื่ออะไร? และปลวกกินยิปซั่มหรือไม่?

คำตอบ: วัตถุดิบที่เป็นยิปซั่มเป็นตัวหน่วงในการทำปฏิกิริยาในช่วงแรกไม่ให้ปูนซีเมนต์เซ็ทตัวเร็วจนเกินไปในขณะเดียวกันก็เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เซ็ทตัวเมื่อมีความร้อนจากปูนขาวหลังจากเค้กฟูตัวแล้ว และปลวกจะไม่กินเพราะยิปซั่มเกิดการทำปฏิกิริยาเรียบร้อยแล้ว