คำถาม: การกองเก็บอิฐมวลเบา THAICON ที่ถูกวิธีทำอย่างไร?

คำตอบ: ควรจัดเรียงอิฐมวลเบา THAICON ไว้บนแผงรองรับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการแตกบิ่นเสียหายที่อาจมีผลต่อการใช้งานและเก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกแต่ถ้าการกรองเก็บไม่มีแผงรองรับควรปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนวางกองจะเกิดการเสียหายน้อยที่สุด จากน้ำหนักอิฐก้อนบนที่ทับลงมา