คำถาม: จำเป็นต้องใช้คานทับหลังในการก่อผนังอิฐมวลเบาหรือไม่?

คำตอบ: ตามมาตรฐานการก่อผนังอิฐมวลเบาที่กำหนดไว้ ผนังสามารถก่อได้สูงสุดที่ 3 เมตรถ้าความสูงของผนังที่ก่อไม่เกิน 3 เมตร ไม่ต้องเทคานทับหลัง แต่ถ้าผนังก่อสูงเกิน 3 เมตร จะต้องทำการเทหล่อคานทับหลังที่ระดับความสูงครึ่งหนึ่งของผนังนั้นเพื่อความแข็งแรง