คำถาม: ปริมาณการใช้อิฐมวลเบา THAICON คำนวณได้อย่างไร?

คำตอบ: ในการคำนวณหาพื้นที่ของผนังต้องใช้แบบแปลน, รูปด้าน, รูปตัด, รายละเอียดประตูหน้าต่างประกอบในการคำนวณหาพื้นที่ แบบแปลนเพื่อดูสัญลักษณ์กำหนดชนิดของผนังและความกว้างของผนัง แบบรูปตัดเพื่อดูความสูงของผนังในแต่ละชั้นของอาคาร แบบรูปด้านเพื่อดูว่าผนังมีประตูหน้าต่างแบบไหนใช้ตัวเลขความกว้างคูณด้วยความสูงของผนังจะออกมาเป็นพื้นที่ตารางเมตร ถ้าผนังมีประตูหรือหน้าต่างดูแบบรายละเอียดประตูหน้าต่างคำนวณพื้นที่ประตูหน้าต่างแล้วนำมาลบออกจากพื้นที่ผนังทั้งหมดจะได้พื้นที่ผนังจริงถ้าต้องการคิดเป็นจำนวนก้อนอิฐให้นำพื้นที่เป็นตารางเมตร คูณด้วย 8.33 จะได้เป็นจำนวนก้อนอิฐมวลเบา THAICON ซูเปอร์โปร