คำถาม: ผนังบ้านเป็นอิฐมวลเบา พบว่าสีเกิดการล่อนออกมาตลอด ทาสีทับใหม่อยู่ได้ไม่นานก็เป็นอีก เป็นเพราะอะไร? จะแก้ไขอย่างไร?

คำตอบ: สาเหตุเกิดจากความชื้นหลังการฉาบปูน ก่อให้เกิดปัญหาสีปูดบวมพอง พื้นผิวก่อนทาสีควรมีความชื้นไม่เกิน 17% ซึ่งความชื้นระดับนี้ไม่มีผลต่อฟิล์มสี หากพื้นผนังมีความชื้นสูงเมื่อได้รับความร้อนความชื้นก็จะเคลื่อนตัวระเหยออกจากผนังเป็นเหตุให้ฟิล์มสีปูดบวมพองและหลุดร่อน แก้ไขโดยการลอกฟิล์มสีที่ปูดพองออกให้หมด ล้างทำความสะอาดปล่อยให้พื้นผิวแห้งสนิท ทาน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่าจำนวน 1 เที่ยวก่อนทาสีทับหน้าตามปกติ ปัญหาสีหลุดร่อนก็จะหมดไป