คำถาม: มือใหม่หัดใช้อิฐมวลเบาต้องทำอย่างไร?

คำตอบ: กรุณาติดต่อมาที่บริษัทฯ เรามีช่างเทคนิคที่จะอบรมสาธิตขั้นตอนการทำงานก่อ และงานฉาบให้กับทางช่างเพื่อให้ช่างมือใหม่ได้เข้าใจเทคนิคและขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องและนำไปปฏิบัติตาม พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเมื่อเกิดปัญหาหลังการใช้งาน งานก่อฉาบก็จะเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด