คำถาม: อิฐมวลเบา THAICON ซูเปอร์โปรและอิฐมวลเบา THAICON สปีดแตกต่างกันอย่างไร? และมีประโยชน์อย่างไร?

คำตอบ: มีความแตกต่างที่ขนาดความกว้าง อิฐมวลเบา THAICON ซูเปอร์โปรมีขนาดกว้าง 20 ยาว 60 เซนติเมตร แต่อิฐมวลเบา THAICON สปีดจะมีขนาดกว้าง 25-30 ยาว 60 เซนติเมตร ถ้าเลือกใช้อิฐมวลเบา THAICON สปีดการทำงานก่อจะก่อได้เร็วกว่าประหยัดปูนก่อ ประหยัดค่าแรง เพราะช่างจะทำงานก่อได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับเวลาการทำงานต่อวัน