คำถาม: อิฐมวลเบา THAICON ถ้า ก่อแล้วฉาบด้านเดียวกันน้ำได้หรือไม่?

คำตอบ: เหมือนอิฐก่อสร้างประเภทอื่น ผนังอิฐมวลเบา THAICON ถ้าฉาบด้านเดียวจะไม่สามารถกันความชื้นและน้ำได้เนื่องจากเนื้อของวัสดุเป็นลักษณะพรุนเมื่อมีน้ำหรือความชื้นสัมผัสโดยตรงจะดูดเก็บความชื้นไว้ในตัวผนัง ทำให้มีผลกระทบเรื่องความชื้นกับผนังที่ฉาบ