คำถาม: อิฐมวลเบา THAICON ได้รับตราสินค้าฉลากเขียวหรือไม่?

คำตอบ: สินค้าที่ได้รับรองเรื่องฉลากเขียวต้องเป็นสินค้าที่มีองค์ประกอบและกระบวนการผลิต การใช้ ตลอดจนถึงการทิ้งทำลายที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าประเภทเดียวกันที่ไม่ได้รับการรับรอง