คำถาม: อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ก่อฉาบอิฐมวลเบา THAICON มีอะไรบ้าง? หาซื้อได้ที่ไหน?

คำตอบ: เครื่องมือสำหรับก่ออิฐมวลเบา THAICON มีเกรียงก่อ, หัวปั่นปูน, เลื่อยคาร์ไบด์, ค้อนยาว, เหล็กขูดเซาะร่อง, เกรียงฟันปลา, เหล็กเมทัลสแต๊ป ส่วนเครื่องมือฉาบมีกระบะถือปูน, เกรียงไม้, สามเหลี่ยมปาดปูน, แปรงสลัดน้ำ, ไม้กวาดดอกหญ้า เครื่องมือฉาบหาซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างชั้นนำทั่วไป