งานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ (ห้อง Hole In One ๑) โดยมีตัวแทนจากผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในงาน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพเนล จำกัด หรือ ไทคอน ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินจากคณะกรรมการโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

รางวัลนี้เป็นเครื่องแสดงถึงศักยภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ของไทคอน และตอกย้ำความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคม

ก่อนเข้าร่วมโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมไทคอนได้เผชิญกับข้อร้องเรียนจากชุมชุนเป็นระยะ และตระหนักถึงความสำคัญของความเดือดร้อนที่เกิดกับชุมชน จึงได้จัดทำโครงการติดตั้งเครื่องกลั่นเพื่อลดการปล่อยไอน้ำออกสู่ชั้นบรรยากาศ โดยกลั่นเป็นน้ำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตนอกจากแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนแล้ว ยังลดการใช้ทรัพยากรน้ำได้อีกด้วย

ดังนั้นเมื่อมีหนังสือเชิญให้เข้าร่วมโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ไทคอน จึงยินดีตอบรับเข้าร่วมโครงการ โดยไทคอนได้รับประโยชน์จากการที่คณะกรรมการเข้ามาเป็นที่ปรึกษา ทำให้การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบมากขึ้น ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และที่สำคัญเมื่อ ไทคอน ผ่านเกณฑ์ตรวจประเมินจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม รางวัลดังกล่าวจะเป็นเครื่องการันตี และเพิ่มความเชื่อมั่นในการอยู่ร่วมกันของโรงงานและชุมชนโดยรอบต่อไปในอนาคต