โครงการ เมทริส พระราม 9

สถานที่ตั้ง: ถนน พระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เจ้าของโครงการ: บริษัท เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์แอนด์ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด

ผู้ออกแบบ: บริษัท ปาล์มเมอร์ แอนด์ เทอร์เนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้รับเหมา: บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด