โครงการ Niche Mono เจริญนคร

สถานที่ตั้ง: ถนน เจริญนคร แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

เจ้าของโครงการ: บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ออกแบบ: บริษัท ดีบี สตูดิโอ จำกัด

ผู้รับเหมา: บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด