โครงการ The Niche Pride ทองหล่อ-เพชรบุรี

สถานที่ตั้ง: ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เจ้าของโครงการ: บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ออกแบบ: บริษัท ไอ วิว ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด

ผู้รับเหมา: บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด