โครงการ The Esse สุขุมวิท

สถานที่ตั้ง: 36 ถ. สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เจ้าของโครงการ: บริษัท สิงห์เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ผู้ออกแบบ: บริษัท แทนเดม อาร์คิเท็ค (2001) จำกัด

ผู้รับเหมา: บริษัท บวิค-ไทย จำกัด