โครงการ แชปเตอร์วัน มิดทาวน์ ลาดพร้าว

สถานที่ตั้ง: 432 ถ. ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เจ้าของโครงการ: บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ผู้ออกแบบ: บริษัท ไอ วิว ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด

ผู้รับเหมา: บริษัท แส้งฟ้าก่อร้าง จำกัด