โครงการ Rhythm อโศก

สถานที่ตั้ง: 299 ถนน อโศก – ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เจ้าของโครงการ: บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ผู้ออกแบบ:

ผู้รับเหมา: บริษัท ซินแท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)