โครงการ One 9 five อโศก-พระราม 9

สถานที่ตั้ง: 195 9 ซอย พระราม 9 ซอย 5 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เจ้าของโครงการ: บริษัท เทียน เฉิน อินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ออกแบบ: บริษัท แอล 65 แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด และ บริษัท เค.ซี.เอส.แอนด์.แอสโซซิเอทส์ จำกัด

ผู้รับเหมา: บริษัท กิจการค้าร่วมค้า เจียงตู เจียงซู จำกัด