โครงการ The Most Interchange อิสรภาพ

สถานที่ตั้ง: 499 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

เจ้าของโครงการ: บริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน)

ผู้ออกแบบ: บริษัท ธาดา คอลลาบอเรชั่น จำกัด

ผู้รับเหมา: บริษัท บวิค – ไทย จำกัด