คุณสมบัติของอิฐมวลเบา THAICON

คุณสมบัติทางเคมี

ความแข็งแรงของอิฐมวลเบา THAICON เกิดขึ้นในหม้ออบไอน้ำ (Autoclave) โดยปฏิกิริยา Hydro-thermal reaction ระหว่าง CaO กับ SiO2 ที่อุณหภูมิและความดันสูง ทำให้ได้ผลึก Tobermorite (ตามภาพ) สีขาว มีคุณสมบัติเสถียร การยืดหดตัวต่ำ จึงทำให้อิฐมวลเบา THAICON เป็นวัสดุก่อสร้างที่รับน้ำหนักได้สูง มีความทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ

คุณสมบัติทางกายภาพ

จุดเด่น

มีน้ำหนักเบา

อิฐมวลเบา THAICON เบากว่าอิฐก่อสร้างทั่วๆ ไป 3-4 เท่า ทำให้ง่ายต่อการลำเลียงขนส่ง และใช้ค่าใช้จ่ายถูกกว่า ช่วยลดโครงสร้างรากฐาน

มีความแข็งแกร่ง

อิฐมวลเบา THAICON เป็นอิฐมวลเบาประมาณ G4 ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ G6 จึงมีความแข็งแรงสูงกว่าอิฐก่อสร้างทั่วๆไป

กันความร้อน

เนื้ออิฐมวลเบา THAICON มีรูพรุนเล็กๆ ทำหน้าที่เป็นฉนวนความร้อน ช่วยประหยัดพลังงาน ช่วยลดค่าใช้จ่าย การทำความเย็นให้กับอาคาร

ทนไฟไหม้

อิฐมวลเบา THAICON ไม่ติดไฟ และสามารถทนไฟได้ 4 ชั่วโมง

กันเสียง

อิฐมวลเบา THAICON ดูดซึมเสียงได้ดี ทำให้ช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอก

มีมิติขนาดรูปร่างแน่นอน

อิฐมวลเบา THAICON ถูกผลิตจากเครื่องจักรทันสมัย ตัดตามขนาดที่ต้องการ ทำให้ง่ายต่อการนำไปใช้งาน ก่อผนังได้สวยตรง ใช้ปูนก่อน้อย เก็บงานได้ง่าย

ทำงานได้ง่าย

ด้วยอิฐมวลเบา THAICON นั้น มีรูปร่างที่แน่นอน ทำให้การก่อและการฉาบง่ายกว่าอิฐก่อสร้างทั่วไป จึงไม่จำเป็นต้องใช้ช่างเฉพาะทางในการก่อและฉาบ

ประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่าย

จากการที่อิฐมวลเบา THAICON นั้น มีขนาดและรูปร่างที่แน่นอน จึงทำให้การทำงานเสร็จเร็ว ซึ่งจะส่งผลให้ใชแรงงานที่น้อยลง

จุดด้อย

  • เนื่องจากเนื้ออิฐมีลักษณะเป็นรูพรุนเล็กๆ จึงดูดซึมน้ำได้สูงกว่าอิฐก่อสร้างประเภทอื่นๆ งานก่อและฉาบ จึงต้องใช้ปูนมอร์ตาร์พิเศษ สำหรับใช้กับอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถหาได้ในตลาดทั่วๆไปในขณะนี้