เทคนิคการก่อและการฉาบผนังอิฐมวลเบา THAICON

การก่ออิฐมวลเบา THAICON

การผสมปูนก่อ

 • ใช้ปูนก่อสำหรับก่อบล็อกมวลเบา ผสมในสัดส่วน ปูนก่อ 2.5 ส่วน ต่อน้ำ 1 ส่วน โดยปริมาตร
 • ใช้น้ำสะอาดในการผสมปูนก่อ ไม่ควรใช้น้ำสกปรก หรือมีกรดเจือปนมาผสม
 • ควรผสมปูนก่อให้พอเหมาะ กับการใช้งาน โดยใช้หัวปั่นปูน ปั่นให้เข้ากัน และใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง

ขั้นตอนการก่ออิฐมวลเบา THAICON

 • ทำการดิ่งและตีเส้นแนวก่อของผนังตามแบบ เริ่มก่อโดยการก่อปรับระดับพื้นให้ได้ระดับตามแนวนอนแนวดิ่งในแถวแรก โดยใช้ปูนทรายเป็นตัวปรับระดับ ความหนาประมาณ 1.5 – 2 เซนติเมตร จากนั้นนำบล็อกที่เตรียมไว้ ทาปูนก่อทั้งแนวนอนและแนวตั้งที่สันกัอนโดยบล็อกไม่ต้องแช่น้ำก่อนก่อ ก่อด้วยปูนก่อมีความหนาเพียง 2-3 มิลลิเมตร โดยใช้เกรียงก่อบล็อกมวลเบา
 • บล็อกที่ก่อต้องก่อด้วยวิธีสลับแนว โดยระยะเหลื่อมกันระหว่าง บล็อกก้อนบนและก้อนล่าง ตามมาตรฐานต้องไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และจะต้องใส่ปูนก่อให้เต็มปราศจากโพรงหรือรู โดยรอบก้อนบล็อกทั้ง 4 ด้าน บล็อกที่ก่อชนเสาหรือเสาเอ็นจะต้องเสียบเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ระยะห่างในการเสริมสูงไม่เกิน 60 เซนติเมตร กรณีเจาะเสียบเหล็กภายหลังต้องเจาะลึกประมาณ 8-10 เซนติเมตร และใส่น้ำยาประสานเหล็กกับคอนกรีต
 • ในกรณีที่กำแพงยาวเกินหรือกว้างเกินมาตรฐานที่กำหนดตามตาราง (ภายในอาคาร) และตาราง (ภายนอกอาคาร) จะต้องเสริมเสาเอ็นหรือทับหลัง ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ความหนาเท่ากับความหนาของผนังที่ก่อ หรือความยาวของผนังเกิน 5 เมตร และความสูงเกิน 4 เมตร ต้องขยายเสาเอ็นหรือทับหลังเป็นขนาด 15 เซนติเมตร เหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น และมีเหล็กปลอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ทุกระยะ 20 เซนติเมตร เหล็กเสาเอ็นหรือทับหลัง จะต้องฝังลึกที่ท้องพื้น ท้องคานหรือเสา ทั้ง 2 ด้าน
 • ในกรณีการก่อผนังไม่ชนคาน จะต้องหยุดด้วยการเททับหลังเท่านั้น ขนาดของทับหลังตามมาตรฐานที่กำหนดหรือการก่อบล็อกชนท้องคาน หรือท้องพื้นทุกผนังต้องเว้นช่องว่างไว้ประมาณ 2-2.5 เซนติเมตร พรมน้ำให้ชุ่มและอุดด้วยปูนทรายให้เต็ม
 • การก่อบล็อกชนท้องพื้นที่มีการหย่อนตัวมากกว่าระบบคาน เช่น พื้นระบบ Post tension หรือโครงสร้างเหล็กจะต้องเว้นช่องว่างที่ส่วนบนของผนังพื้น ไม่น้อยกว่า 2.5 เซนติเมตร และเสริมวัสดุที่มีความยืดหยุ่น เช่น โฟม หรือแผ่นยาง เพื่อป้องกันการกดตัวมาที่ผนัง จะทำให้เกิดการแตกฉีกได้
 • การก่ออิฐมวลเบา THAICON หลังจากทำการก่อเสร็จแล้ว ควรทิ้งไว้ประมาณ 2 วัน เพื่อให้ปูนก่อเซ็ทตัวเต็มที่ ก่อนจะให้ผนังถูกกระทบกระเทือนหรือรับน้ำหนักมากๆ
 • การฝังท่อไฟและท่อประปา หลังจากทำการก่อเสร็จให้เซ็ทตำแหน่งแนวท่อ และใช้เหล็กขุดเซาะร่อง ขูดเป็นร่องตามแนว ให้ได้ความลึก ความกว้างที่ต้องการ ทำการฝังท่อ ปิดเก๊าด้วยปูนทราย (ควรล้างทำความสะอาดบริเวณขูดฝังก่อนทำการเก๊าปูน) ในกรณีที่การเดินท่อไฟ หรือท่อประปาไว้ก่อนแล้ว สามารถบากบล็อกให้เป็นร่องโดยใช้เลื่อยผ่า และทำการก่อให้เข้ากับแนวท่อที่เดินไว้ และอุดด้วยปูนทราย เช่นกัน

การฉาบอิฐมวลเบา THAICON

การผสมปูนฉาบ

 • ใช้ปูนฉาบสำหรับฉาบบล็อกมวลเบาผสมในสัดส่วน ปูนฉาบ 1 ถุง ต่อ น้ำ 13-15 ลิตร
 • ใช้น้ำสะอาดในการผสมปูนฉาบ ไม่ควรใช้น้ำสกปรกหรือมีกรดเจือปนมาผสมปูน
 • ควรผสมปูนฉาบให้พอเหมาะกับการใช้งาน และใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง (ปูนฉาบ 1 ถุง ฉาบได้ 2.5 ตารางเมตร ที่ความหนา 1 เซนติเมตร)

การเตรียมพื้นผิวผนังก่อนฉาบ

 • เคลียร์เศษปูนและฝุ่นที่เกาะติดผนังออกให้หมด
 • จับปุ่มระดับในการฉาบ โดยการใช้ปุ่มตะปูคอนกรีต หรือจับปุ่มซีเมนต์ก็ได้
 • รดน้ำผนังให้ชุ่มประมาณ 3-5 ครั้ง และเพื่อเป็นการทำความสะอาดไปในตัว
 • เสริมตะแกรงลวด ขนาดตา 10 มิลลิเมตร ตามมุมวงกบประตูหน้าต่าง,แนวที่ฝังท่อไฟและท่อประปา รอยต่อระหว่างโครงสร้างเสา,คานกับผนัง เพื่อป้องกันการแตกร้าว ตะแกรงลวดความกว้างประมาณ 15-20 เซนติเมตร

ขั้นตอนการฉาบปูน

 • ในการฉาบปูนแต่ละครั้ง ควรฉาบหนาไม่เกิน 1-1.5 เซนติเมตร สามารถฉาบให้เสร็จได้ภายในครั้งเดียว
 • กรณีฉาบหนาเกิน 1.5 เซนติเมตร ควรฉาบเป็น 2 ครั้ง ฉาบครั้งแรกหนาประมาณครึ่งหนึ่ง ของความหนาทั้งหมดแต่ไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร ทำการกรีดหน้าลายทิ้งไว้อย่างน้อยประมาณ 1 วัน จึงทำการฉาบทับหน้าให้ได้ตามระดับที่ต้องการอีกครั้ง จะช่วยลดปัญหาการแตกร้าวได้
 • เมื่อฉาบปูนได้ความหนาที่ต้องการแล้ว ทิ้งผิวหน้าให้หมาดพอประมาณ (กดไม่ลง) ตีน้ำด้วยแปรงสลัดน้ำให้ทั่ว และทำการปั่นผิวหน้าให้เรียบร้อยอย่างน้อย 2 รอบ แล้วจึงทำการลงฟองน้ำให้ทั่วผนังพร้อมกับ ใช้ไม้กวาดปัดเม็ดทรายออกเพื่อให้ผิวหน้าเรียบเนียน