ปัญหา: ไม่บ่มน้ำหลังจากทำการฉาบ

หลังจากฉาบผนังอิฐมวลเบาเสร็จแล้ว ควรทำการบ่มน้ำผนัง เช้า-เย็น ประมาณ 3 วัน เพื่อเป็นการบ่มปูนฉาบไม่ให้ปูนฉาบแห้งเร็วจนเกินไป จะทำให้เนื้อปูนฉาบมีความแข็งแรง และไม่เกิดการแตกร้าวจากการสูญเสียน้ำเร็วเกินไป