ปัญหา: การหล่อเอ็นทับหลังประตูและหน้าต่างแบบผิดๆ

การหล่อเอ็นทับหลังช่องเปิดประตูและหน้าต่าง จะต้องทำการหล่อให้รอบเฟรมทั้ง 4 ด้าน และเอ็นหรือทับหลังต้องวิ่งชนฝากกับตัวโครงสร้าง เพื่อความแข็งแรงของช่องเปิด จะไม่เกิดการแตกร้านตามมุมช่องเปิด