ปัญหา: การใช้ปูนก่อ-ปูนฉาบผิดประเภท

การเลือกใช้ปูนก่อ-ปูนฉาบสำหรับอิฐมวลเบา จะต้องใช้ปูนก่อ-ปูนฉาบเฉพาะอิฐมวลเบาเท่านั้น ปูนก่อ-ปูนฉาบโดยทั่วไปจะไม่สามารถนำมาใช้ได้ เพราะปูนก่ออิฐมวลเบาเป็นปูนก่อชนิดพิเศษ มีแรงยึดเกาะสูงและการหดตัวน้อย ส่วนปูนฉาบจะมีสารเพิ่มการยึดเกาะและหน่วงการเซ็ทตัว ทำให้ฉาบได้บาง ไม่ร้าวร่อน และไม่แห้งเร็วจนเกินไป