ปัญหา: การใช้เครื่องมือผิดประเภท

 การก่ออิฐมวลเบาจะต้องใช้เครื่องมือที่ออกแบบมาเฉพาะเท่านั้น ถ้าใช้เครื่องมือที่ไม่เหมาะสม จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองและล่าช้า ใช้เครื่องมือสำหรับการก่ออิฐมวลเบาโดยเฉพาะ จะทำให้การทำงานรวดเร็วกว่า งานได้ตามมาตรฐาน และประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย