ปัญหา: ก่อชนท้องคานไม่อัดปูน ก่อชนท้องพื้นไม่รองโฟม

การก่ออิฐมวลเบาชนท้องคาน ให้เว้นช่องว่างไว้ประมาณ 1.5 ถึง 2 ซม. สำหรับอุดด้วยปูนทรายให้แน่น ผนังจะแข็งแรงและจะไม่เกิดน้ำรั่วซึมจากภายนอกเข้าไปในอาคาร ส่วนการก่อชนท้องพื้น ให้รองโฟมส่วนบนของผนังหนาประมาณ 2 ถึง 2.5 ซม. เพื่อป้องกันโครงสร้างกดตัวที่ผนัง ซึ่งอาจเกิดการแตกฉีกได้ ผนังภายนอกใช้วัสดุที่เป็น PU ซีลตามแนวโฟม เพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมเข้าในอาคาร