ปัญหา: ก่อชนอะเสเหล็กไม่ทำทับหลังรัดบน

การก่อชนท้องอะเสเหล็ก หรือคานโครงสร้างเหล็ก ให้ทำการเททับหลังล็อกในส่วนบนสุดของผนัง เพื่อป้องกันการแตกแยกตามแนวรอยต่อผนังกับโครงสร้าง เพราะเหล็กธรรมชาติจะให้ตัวมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก