ปัญหา: ก่อปูนก่อไม่เต็ม เป็นร่องเป็นรู มีช่องแสง

มาตรฐานในการก่ออิฐมวลเบา การก่อปูนก่อ จะมีความหนาเพียง 2 ถึง 3 มม. แต่ต้องก่อให้ปูนก่อเติมสนิททั้ง 4 ด้าน ผนังจึงจะมีความแข็งแรง รับแรงกระแทกได้ตามที่มาตรฐานกำหนด ถ้าก่อปูนไม่เต็มเป็นช่องแสง จะเกิดปัญหาแตกร้าวตามรอยต่อหลังจากฉาบแล้ว เนื่องจากการขยับตัวของโครงสร้าง