ปัญหา: ก่อผนัง 2 ชั้นแล้วมีการแตกร้าว

การก่อผนัง 2 ชั้น หรือ double คือ การก่อผนังแล้วเว้นช่องว่างตรงกลาง เมื่ออุณหภูมิภายในและภายนอกต่างกันมากๆ จะทำให้อากาศภายในผนังขยายตัวหดตัว ทำให้ผนังเกิดการโก่งตัวและแตกร้าว ควรเลือกใช้บล๊อกที่มีความหนาที่ต้องการก่อ หรือถ้าจำเป็นต้อง double ให้เจาะรูระบายอากาศเหนือฝ้า เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก