ปัญหา: ก่อพื้นที่ของผนังสูงและกว้างเกินมาตรฐานที่กำหนด

ความสูงของผนังก่ออิฐมวลเบาต้องไม่เกิน 3 เมตร ความกว้างไม่เกิน 2.5 เมตร ถ้าความสูงเกิน ให้ทำคานทับหลังที่ครึ่งหนึ่งของความสูง ถ้าความกว้างเกิน ให้ทำเสาเอ็นครึ่งหนึ่งของความกว้าง แต่ถ้าสูงและกว้างเกิน จะต้องทำทั้งเสาเอ็นและคานทับหลังด้วย (บล๊อก 7 ซม. และ 7.5 ซม.)