ปัญหา: ก่อสลับก้อนไม่ได้ตามระยะที่กำหนด

การก่ออิฐมวลเบาในแต่ละก้อนแต่ละชั้น จะต้องมีระยะเหลื่อมสลับกันไม่น้อยกว่า 10 ซม. เพื่อความแข็งแรงของผนัง ซึ่งจะเป็นการกระจายแรงที่มากระทำต่อผนัง เมื่อผนังได้รับแรงกระแทก จะไม่เกิดการแตกร้าว เศษบล๊อกน้อยกว่า 10 ซม. ไม่ควรนำมาใช้