ปัญหา: ฉาบชนท้องพื้นแล้วไม่ชักร่อง

การฉาบชนท้องพื้น ไม่ว่าจะเป็นพื้นสำเร็จหรือพื้นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จะต้องทำการชักร่องปูนฉาบตามแนวท้องพื้นตลอดแนว เพื่อป้องกันการแตกร้าวของปูนฉาบ เนื่องจากการกดตัวของโครงสร้างมาที่ผนัง รอยร้าวจะวิ่งอยู่ตามร่องที่ชักไว้