ปัญหา: ฉาบหนาเกินมาตรฐานกำหนด

ความหนาของปูนฉาบในการฉาบผนังอิฐมวลเบา จะต้องหนาไม่เกิน 1.5 ซม. สามารถทำการฉาบครั้งเดียวได้ แต่ถ้าความหนาเกิน 1.5 ซม. จะต้องทำการฉาบ 2 ครั้งทันที ฉาบหน้าลายทิ้งไว้ก่อนอย่างน้อย 1 วัน และทำการฉาบทับหน้าอีกครั้ง จะลดปัญหาการแตกร้าวได้เป็นอย่างดี