ปัญหา: ระยะเสียบเหล็กและความยาวเหล็กสำหรับยึดผนังกับโครงสร้าง ไม่ได้มาตรฐาน

การเจาะเสียบเหล็กเพื่อยึดผนังกับตัวโครงสร้าง ระยะจะต้องไม่เกิน 40 ซม. หรือทุกๆ 2 ชั้น ความยาวของเหล็กต้องไม่น้อยกว่า 30 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. และต้องเสียบยึดด้วยน้ำยาอีพ็อกซี่ หรือจะใช้เป็นเหล็ก strap ก็ได้