ปัญหา: ใช้อิฐมวลเบาผิดขนาดในการก่อผนังแบบประสานก้อน

ตามมาตรฐาน การก่อแบบประสานก้อนเข้ามุมรูปแบบต่างๆ จะต้องใช้อิฐมวลเบาที่มีความหนา 10 ซม. ขึ้นไป ถ้าใช้อิฐมวลเบาขนาด 7 ซม. หรือ 7.5 ซม. ต้องเทหล่อเสาเอ็นคอนกรีตตามปกติ ผนังจึงจะแข็งแรง และการก่อประสานอิฐมวลเบา 10 ซม. จะต้องใช้เหล็กงอฉากล็อกทุกชั้น และก่อนการฉาบ ต้องปูตะแกรงลวดเพื่อป้องกันการแตกร้าวตามมุมผนัง