ปัญหา: ไม่ทำความสะอาดผนังก่อนฉาบ

ก่อนการฉาบผนังอิฐมวลเบา ต้องทำการสเปร์ยน้ำที่ผนัง ประมาณ 3 ถึง 4 รอบ เพื่อเป็นการทำความสะอาดผนังให้ปราศจากฝุ่นและสิ่งสกปรก และให้ผนังมีความชื้นพอสมควร ถึงจะทำการฉาบได้ ผนังจะไม่ร้าวและร่อน