ปัญหา: ไม่ปรับฐานก้อนแรกในการก่อ

การก่ออิฐมวลเบา ต้องทำการปรับระดับฐานก้อนแรกโดยใช้ปูนทรายให้ได้ระดับก่อนความหนา 1.5 ถึง 2 ซม. เพราะแถวต่อๆ ไป จะก่อปูนบางๆ จะทำให้ผนังได้ระดับ เวลาก่อจะก่อได้ง่าย ไม่เป็นร่องไม่เป็นรูตามรอยต่อ ผนังจะแข็งแรงสมบูรณ์