ปัญหา: ไม่เทเคิร์บก่อนก่อผนังห้องน้ำ

การก่อผนังห้องน้ำ ควรทำการเทเคิร์บก่อนทุกครั้ง เพื่อป้องกันความชื้นจากการใช้น้ำซึมขึ้นมาที่ผนังโดยตรง จะทำให้เกิดปัญหาเชื้อรา และก่อนฉาบปูกระเบื้อง ควรทาน้ำยากันซึมป้องกันทั้งพื้นและผนังจะยิ่งดี เป็นการป้องกันความชื้นจากน้ำอีกทางหนึ่งด้วย