มอบพัดลมให้แก่โรงเรียนคลองบ้านพร้าว

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพแนล จำกัด ได้มอบพัดลมจำนวน 120 ตัว ให้แก่โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ตำบ้านบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ทางบริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพแนล จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของนักเรียน และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน โรงเรียนคลองบ้านพร้าว