ร่วมบริจาคเพื่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลสามโคก

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพเนล จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีเปิด อาคารผู้ป่วยใน และได้บริจาคเงิน เพื่อสร้างห้องน้ำจำนวน 10 ห้อง ให้โรงพยาบาลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี