ร่วมระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ. อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ร้านโฮมวัน-โฮมช็อป บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพเนล จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรม รวมใจ โฮมวัน โฮมช็อป

กิจกรรม รวมใจ โฮมวัน โฮมช็อป และคู่ค้าคู่ค้าพันธมิตร ร่วมระดมทุนเพื่อช่วยเหลือและส่งมอบกำลังใจ สิ่งของ รวมทั้งข้าวสารและน้ำดื่ม ให้กับพี่น้องชาวอุบลฯ ณ.ชุมชนท่าบ่อ ที่ประสบประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) ในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบข้างร้านโฮมวัน-โฮมช็อป