วัตถุดิบในการผลิต

ปูนซีเมนต์

ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 จากบริษัทนครหลวงกับซีเมนต์ไทยตรานกและตราช้าง

ทราย

ใช้ทรายบ่อ เป็นทรายละเอียดจากอยุธยา

ปูนขาว

ใช้ปูนขาวแหล่งจากจ. สระบุรี

แร่ยิปซั่ม

ใช้แร่ยิปซั่มจากแหล่งจ. นครสวรรค์

อลูมิเนียม

ใช้อลูมิเนียมจากเยอรมนี ออสเตรเลีย และยูโกสลาเวียเป็นหลักมีคุณภาพดีกว่า เป็นอลูมิเนียมเพลส โดยใช้อลูมิเนียมผงผสมเคมีเพื่อให้เกิดความเสถียรสะดวกในการใช้งาน ไม่ฟุ้งกระจาย และไม่เป็นอันตราย

น้ำ

น้ำเป็นสะอาด ไม่มีกรดและด่างเจือปน