โครงการ อัสสกาญจน์ เพลส ศรีนครินทร์

สถานที่ตั้ง: 617 ถนน ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานครฯ 10250

เจ้าของโครงการ: บริษัท อัสสกาญจน์ จำกัด

ผู้ออกแบบ: นามบุคคล

ผู้รับเหมา: บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด