โครงการ เอ็ม จตุจักร

สถานที่ตั้ง: 888 ซอย พหลโยธิน 18 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เจ้าของโครงการ: บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ผู้ออกแบบ:

ผู้รับเหมา: บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด