โครงการ ไอดีโอ สาทร-วงเวียนใหญ่

สถานที่ตั้ง: 219 กรุงธนบุรี 1 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

เจ้าของโครงการ: บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จำกัด

ผู้ออกแบบ:

ผู้รับเหมา: บริษัท ฑีฆา ก่อสร้าง จำกัด