โครงการ ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท 66

สถานที่ตั้ง: 2552 ซอย สุขุมวิท 66 บางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เจ้าของโครงการ: บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ผู้ออกแบบ: บริษัท แทนเดม อาร์คิเท็ค (2001) จำกัด

ผู้รับเหมา: บริษัท ฑีฆา ก่อสร้าง จำกัด