โครงการ The Niche ID เสรีไทย-วงแหวน

สถานที่ตั้ง: 217 2 ซอย เสรีไทย 81/2 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

เจ้าของโครงการ: บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ออกแบบ: บริษัท ทริปเปิ้ล ไนน์ อาร์คิเทคส์ จำกัด

ผู้รับเหมา: บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด