ช่างเทคนิค

รายละเอียดงาน

  1. แนะนำ สาธิต และตรวจสอบเทคนิคการก่อและฉาบ

2. ตรวจสอบคุณภาพงาน

3. ให้คำปรึกษาเทคนิคการใช้งาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย อายุ 25-35 
  • วุฒิ ปวช. – ปวส. ช่างก่อสร้าง
  • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 1 ปี (รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีใบขับขี่รถยนต์
  • สามารถขับขี่รถยนต์
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้